Blog De kameleons van fit20

fit20 3 jaar

De kameleons van fit20

We pretenderen met fit20 dat we geen drukke sportschool zijn. Zijn we ook zeker niet. Maar… onze fit20-studio in Overschie is wel een spannende plek. Een hele spannende plek zelfs.

Ja, echt waar. Een plek vol dynamiek en trainingssensatie. Je zou het misschien niet verwachten in een ruimte waar we in alle privacy en rust naar ieders topprestatie toewerken. Maar dat woord topprestatie zegt het al. Daar zit ‘m de spanning in! Samen zoek je de grenzen van iemands fysieke en mentale mogelijkheden. En daar is verstoppen niet mogelijk. Daar komt ieders ware aard bovendrijven. Hoever kun je gaan, en in welke mate is een externe motivatieprikkel (de trainer) van belang om er te komen?

Ben jij iemand die mentaal niet meer in staat is om er nog “eentje” uit te persen? Dan levert het een training op waarin motivatie centraal staat. Ongemerkt. Daar praat de trainer niet over, hij of zij handelt er alleen naar. De atmosfeer in de studio kenmerkt zich door verbale aanmoedigingen. Je doet het niet alleen; wij als trainers trekken je er doorheen. Met een heerlijke, stimulerende en pure training als resultaat.

Ben jij iemand die in staat is altijd alles uit zichzelf te halen? Dan is de sfeer meteen anders. Dat ligt aan de beoefenaar. Is de intrinsieke motivatie er? Maar het ligt ook aan mij, aan Marc, aan Ilona, aan Marvin. Wat jij nodig hebt is iemand die focust op de perfecte uitvoering. In jouw drive om meer van jezelf te verlangen –een karaktereigenschap met voordelen en nadelen- ligt compenseren c.q. smokkelen op de loer. De trainer is ook hier de kameleon; hij kleurt mee met de situatie. Kortom, hij handelt naar wie jij bent. Om jou maximaal én verantwoord te laten “renderen”, want daar is waar het altijd om draait.

Zo’n training kan zomaar weer worden opgevolgd door een beoefenaar met –bijvoorbeeld- rugklachten. Voorzichtigheid is troef in de training. Niet zelden zullen we juist afremmen, wat haaks staat op de beoefenaar die net is weggelopen: de man of vrouw die net die ene herhaling er nog uitperste. Of, wat ook kan, is dat de focus ligt op “onderhoud”. De senior van 65 of 75 jaar. Hij of zij traint al langer, voelt zich goed en wil dat gevoel behouden. Progressie is niet langer een doel. Het gevolg? Een training met een andere dynamiek. Positief, stimulerend en soms vooral gezellig. Dat laatste met dank aan de tevreden beoefenaar, die zijn/haar training heeft omarmd als middel om gezonder oud te worden.

Het maakt onze studio een spannende plek, door die steeds wisselende dynamiek. Dankzij het inlevingsvermogen van de kanjers die training geven. Onze trainers, onze fit20-kameleons. Zij maken dat fit20 in Overschie een belangrijke belofte kan waarmaken: fit20 is echt voor iedereen, van 18 tot 88 jaar. Omdat wij ons aanpassen aan iedereen en ieders karakter en niveau respecteren, zonder afbreuk te doen aan de schitterende trainingsformule die er ligt.

Dus denk je: fit20 kan nooit iets zijn voor mijn vader of moeder van eind zestig, of mijn niet al te gemotiveerde zoon/dochter van 25 jaar? Dan verzekeren wij je, dat je ernaast zit. Wij kleuren namelijk gewoon mee.